Általános Szerződési Feltételek

Az RTMonline.hu weboldalt működtető Blue Ideas Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszáma: 01 09 882634 elérhetősége: hello@rtmonline.hu; telefonszám: +36 (70) 380-7111, továbbiakban: Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a regisztrált felhasználóit (a továbbiakban: „Felhasználó”) a weboldalon elérhető Szolgáltatáshoz (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) kapcsolódó felhasználási feltételekről.

Kérjük, hogy a Szolgáltatás használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: Felhasználási Feltételek). A Szolgáltatás használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, egyben elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a hozzá kapcsolódó összes dokumentumban, különösen az Adatkezelési Szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést, fenntartások vagy kivételek nélkül, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet ezen dokumentumok bármelyik rendelkezésével, úgy kérjük a Felhasználót, hogy ne vegye igénybe a Szolgáltatást.

Az RTMonline.hu weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Blue Ideas Kft. | Viniczai András ügyvezető igazgató | 1037 Budapest, Seregély u. 3-5. | Adószám: 13973597-2-41 | Cg. 01 09 882634 | E-mail: hello@rtmonline.hu

Az online RTM tornaszolgáltatást nyújtó Partnerek (a továbbiakban: RTM oktatók) adatai:

RTM Training Bt. – Tőkés Renáta RTM oktató, cégvezető | 8248 Nemesvámos, Pap István utca 27. | Adószám: 25809318-1-19 | E-mail: renata@kangatraining.hu

Banó Zsuzsanna e.v. RTM oktató | 2821 Gyermely, Kossuth Lajos u. 31. | Adószám: 55355654-1-31 | E-mail: banozsu@gmail.com

Eppel-Czinke Anita e.v. RTM oktató | 1114 Budapest, Bocskai út 19. | Adószám: 60832434-1-43 | E-mail: anita@kangatraining.hu

Kaszás Mónika e.v. RTM oktató | 1165 Budapest, Becő utca 24. | Adószám: 67809095-1-42 | E-mail: moni@kangatraining.hu

Sudárné Pócs Nikolett oktató / Sudár Tibor e.v. | 2840 Oroszlány, Határ u. 26. | Adószám: 67813201-1-31 | E-mail: nilett@kangatraining.hu

Szaláncziné Vezendi Réka e.v. | 2347 Bugyi, Kamilla utca 5. | Adószám: 55690498-1-33 | E-mail: tornavelem@gmail.com

Szirmai Edit e.v. | 1112 Budapest, Virágkertész utca 4/D. | Adószám: 68494890-1-43 | E-mail: edit@kangatraining.hu

Viniczai Dóra e.v. RTM oktató | 1029 Budapest, Gyulai Pál u. 36. | Adószám: 56178654-1-41 | E-mail: viniczai.dora@szuperanyuka.hu

 

A Szolgáltatás célja, tartalma:

A Szolgáltatás abból a célból jött létre, hogy Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló RTM oktatók által nyújtott tornaszolgáltatásokat a Felhasználók igénybe vehessék online felületen is.

A Szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy megismerje az RTM oktatók által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, és amennyiben szükséges, lehetővé teszi az RTM oktatók ajánlataihoz való hozzáférést is a Felhasználó által megadott paraméterek alapján.

A Felhasználó kizárólag a saját adatait adhatja meg Szolgáltatás igénybe vétele során.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

 

A Szolgáltatás használata. A szolgáltatás további funkciói:

A Szolgáltatás igénybe vétele során a Felhasználó által megadott személyes adatok a Szolgáltató által nem kerülnek kereskedelmi célból felhasználására. A Szolgáltatás Felhasználóinak személyes adatainak felhasználása az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően történik.

A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó egyben kijelenti, hogy

• 16. életévét betöltötte és cselekvőképes személy,

• minden esetben valós adatokat és infomációkat ad meg,

• a Szolgáltatást rendeltetésszerűen és megfelelően használja.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy adott Felhasználó által megadott adatok, információk köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, illetve, hogy az adott Felhasználó a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen, illetve nem megfelelően használja, úgy jogosult az adott Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a szolgáltatásainak használatából kizárni.

A Szolgáltatásról szóló tájékoztatás ingyenes, azonban a használatához folyamatos adatkapcsolat szükséges, melynek díja a Felhasználó adatdíjcsomagjának megfelelő díjazás szerint alakul és amelynek díját a Felhasználó maga fizeti meg. Az igénybe vett tornaszolgáltatások díját közvetlenül az RTM oktatónak fizeti meg az RTMonline.hu weboldalon szereplő árazás szerint.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásban megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve az üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. A Szolgáltató továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a Szolgáltatásban elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

A Felhasználó rendelkezésére bocsátható az Előfizetők által nyújtott szolgáltatások értékelésének funkciója, valamint az Előfizetőket érintő észrevételek/ visszajelzések, vélemények közzétételének lehetősége. Az értékelések és a felhasználói értékelések a Szolgáltatás honlapján nyilvánosan elérhetőek, egyben az Előfizetők oldalain is elérhetőek. Előbbi funkciók használatakor a Felhasználó vállalja, hogy eleget tesz a Szolgáltató által előírt tartalmi követelményeknek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a minősítés / visszajelzés elhelyezését, nyilvánosságra hozatalát, és bármikor törölje / blokkolja a Felhasználó által közzétett minősítést / visszajelzést saját belátása szerint és indokolás nélkül.

 

 1. Regisztráció

A Weboldal böngészéséhez nincs szükség Regisztrációra.

A szolgáltatások megrendelése kizárólag regisztrált Felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges:

 • teljes név (keresztnév, vezetéknév)
 • e-mail cím
 • jelszó
 • számlázási cím
 • telefonszám
 • jogi személy esetén:
  • cégnév
  • kapcsolattartó neve, elérhetősége
  • adószám
 • fizetéssel kapcsolatos adatok
 • megjegyzés.

A Felhasználók kizárólag a saját, valamint – jogi személy esetén – az általuk képviselt cég valós adatait adhatják meg a weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a felhasználónak az adott mezők kipipálásával el kell fogadnia jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

A regisztráció akkor érvényes, ha azt a Szolgáltató elfogadja, és az elfogadást a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben visszaigazolta, továbbá Felhasználó a regisztrációját az elektronikus levélben található linkre kattintva megerősítette.

A Szolgáltató a regisztráció beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre, amely tartalmaz egy linket, amelyen keresztül a Felhasználó aktiválni tudja a Regisztrációját. 

 

Felhasználói fiók

A sikeres regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói fiókját, amely az 2.2. pont szerinti adatokat tartalmazza.

A Felhasználói fiók használata során a Felhasználónak lehetősége van:

 • a regisztráció során megadott adatait módosítani
 • a Szolgáltatást megrendelni
 • saját adatait kezelni
 • a rendszerben végzett aktivitásokról szóló értesítések módját meghatározni
 • profilját felfüggeszteni vagy indoklás nélkül törölni

 

A Szolgáltató felelősségi köre, felelősségének kizárása:

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló RTM oktatók által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információk tartalmáért, illetve azok naprakész állapotáért. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, ha Felhasználó bizonyos információkhoz nem jut hozzá a Szolgáltatás használata során.

Az elfogadott Felhasználási feltételeknek megfelelően, a Felhasználó és a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló RTM oktatók közötti, az RTM oktatók által nyújtott szolgáltatással összefüggésben álló valamennyi kérdést a Felhasználó közvetlenül az RTM oktatókkal tudja rendezni a Szolgáltató bevonása nélkül.

A Szolgáltató kizárólag a weboldallal kapcsolatos technikai kérdésekben tud felvilágosítást adni a Felhasználók részére.

A Szolgáltató a Felhasználók vonatkozásában teljes körűen kizárja a felelősségét a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló RTM oktatók által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben, az ilyen kérdésekben a felelősség kizárólag az Előfizetőket terheli a Felhasználóval szemben az irányadó jogszabályok szerint.

A Szolgáltató minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Szolgáltatásban jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik, illetve, hogy a Szolgáltatás működését a Szolgáltatón kívül álló okok befolyásolják, esetleg akadályozzák.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Szolgáltatásban elérhető információk helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, a válaszadás késlekedése, a válasz elmaradása, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Szolgáltatás használatra alkalmatlan állapota, az adatkapcsolat megszakadása vagy lassulása, illetve a Szolgáltatás nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a Szolgáltatás biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért.

 

A szellemi tulajdonjog

A Szolgáltatásban elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Szolgáltatás szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok jogosultja a Szolgáltató ill. a vele szerződéses kapcsolartban álló RTM oktatók. A Szolgáltatás tartalmának bármely felhasználása kizárólag a Szolgáltató és/vagy az RTM oktató(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A Szolgáltatás tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

 

Panaszkezelés

A Felhasználó és a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló RTM oktatók közötti, az RTM oktatók által nyújtott szolgáltatással összefüggésben álló valamennyi panaszt, a Felhasználó közvetlenül az Előfizetőkkel tudja rendezni a Szolgáltató bevonása nélkül.

A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai kérdésekben tud felvilágosítást adni a Felhasználók részére.

 

Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat a Felhasználó.

 • Elérhetőségeket itt találhatnak: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, úgy a Felhasználó bírósághoz is fordulhatnak.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Szolgáltatásban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, kivéve, ha a módosított Feltételek ellenkezőleg nem rendelkeznek. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozza a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz (vagy a Szolgáltatás bizonyos funkcióihoz, ha ez technikailag lehetséges), vagy a Felhasználó fiókjához való hozzáférést a jelen Feltételek ismételt megsértése esetén teljesen megakadályozza, vagy más intézkedéseket alkalmazzon a jogszabályi követelményeknek való megfelelés, harmadik személyek jogainak és jogos érdekeinek betartása mellett.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Budapest, 2021. október 1.

 

Blue Ideas Kft. és RTM oktatók

Szolgáltatók